svg

Cuộc Đời Tươi Đẹp

  HOTLINE: 0936.235.998

  Gói Chiến dịch Truyền thông Mạng xã hội

  Đặc biệt phù hợp cho các dự án cần một đội ngũ triển khai hiệu quả, nhiều kinh nghiệm trên môi trường Mạng xã hội. Chúng tôi sẽ sáng tạo những thông điệp truyền thông, lập kế hoạch, xây dựng các nội dung truyền thông, seeding cộng đồng và quản trị khủng hoảng theo nhu cầu của doanh nghiệp

  Các tập đoàn lớn về BĐS khi triển khai truyền thông 1 dự án, họ thường tách biệt những chiến dịch truyền thông Mạng Xã Hội ra riêng 1 team: Đội truyền thông Mạng Xã Hội sẽ phải là những chiến binh thiện chiến và Hiểu mạng xã hội nhất. Hãy để những người làm tốt nhất giúp bạn việc này.

  Chúng tôi sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông mạng xã hội phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp Bất động sản của bạn.

  Các công việc thực hiện

  • Sáng tạo thông điệp truyền thông mạng xã hội (kể những câu chuyện, tìm những keyword phù hợp)
  • Lập kế hoạch (Kế hoạch tổng quan, Kế hoạch hành động chi tiết)
  • Xây dựng nội dung (content) để truyền thông: video, Status…
  • Triển khai phân phối và Seeding lan toả thông điệp
  • Quản trị thông tin 2 chiều và xử lý khủng hoảng

  Dịch vụ khác