svg

Cuộc Đời Tươi Đẹp

  HOTLINE: 0936.235.998

  Gói MENTOR – Đồng hành tư vấn

  Với gói dịch vụ này, bạn sẽ có được một đội ngũ Chuyên Gia Mạng Xã Hội đồng hành cùng: gói này rất phù hợp khi bạn bắt đầu xây dựng 1 thứ nào đó mà chưa biết cần phải làm cụ thể những gì. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn hiểu đúng và hỗ trợ triển khai trên mạng xã hội; Giúp bạn kết nối với những chuyên gia mà bạn cần; Giúp bạn tìm kiếm và hỗ trợ đào tạo nhân sự; Hỗ trợ bạn chăm sóc thương hiệu.

  Nếu bạn còn chưa biết bắt đầu từ đâu, ta hãy hợp tác với nhau bằng 1 gói hợp tác MENTOR: một cái bắt tay để trở thành người hỗ trợ bạn.

  Mentor là 1 người (hoặc 1 đội ngũ) có kinh nghiệm, có kỹ năng, có quan hệ… để giúp bạn giải quyết các vấn đề của bạn.
  Với gói dịch vụ này, bạn sẽ có được một đội ngũ Chuyên Gia Mạng Xã Hội đồng hành cùng: gói này rất phù hợp khi bạn bắt đầu xây dựng 1 thứ nào đó mà chưa biết cần phải làm cụ thể những gì. Hoặc là 1 công ty Bất Động Sản muốn có được 1 đội ngũ Chuyên viên Mạng Xã Hội hỗ trợ hiệu quả trước khi xây 1 đội riêng cho bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn:

  1. Tư vấn các giải pháp mạng xã hội mà bạn cần có: quy hoạch hệ thống, điều chỉnh chiến lược truyền thông MXH phù hợp.
  2. Kết nối với những người mà bạn mong muốn.
  3. Tìm kiếm nhân sự cho bạn.
  4. Bảo vệ thương hiệu cho bạn

  Dịch vụ khác